OFERTA W ZAKRESIE DORADZTWA GOSPODARCZEGO

 1. Biznes plany i analizy finansowe:
  • Sporządzanie biznes planów
  • Prognozy finansowe (bilans, rachunek zysków i strat i rachunek przepływów finansowych)
  • Analiza wskaźnikowa
 2. Doradztwo w zakresie źródeł pozyskiwania kapitału
 3. Pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych, doradztwo i pośrednictwo w zakresie
  • Kredytu bankowe, pożyczki i leasing

  •   -  analiza zapotrzebowania na środki finansowe
     -  przygotowanie wniosku
     -  przygotowanie biznes planu
     -  przygotowanie dokumentów dodatkowych
     -  negocjowanie warunków umowy kredytowej
     -  negocjowanie warunków umów zabezpieczeniowych
     -  negocjowanie warunków umów dodatkowych
  • Pomoc w renegocjacji warunków umów kredytowych i leasingowych, zmiana podmiotów finansujących, zmiana formy finansowania
 4. Budżetowanie
 5. Controlling
 6. Analizy ekonomiczno-finansowe
 7. Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych
 8. Pozyskiwanie funduszy unijnych
 9. Wnioski o dofinansowanie do PUP